Szent István Egyetem Kutatási Katalógus 2013

Tisztelt Olvasó!

Az egyetemekkel-főiskolákkal szemben jogos elvárás, hogy napi kapcsolatban legyenek a termelő vállalkozásokkal, divatos angol szóhasználattal élve a “stakeholderekkel”. Ők azok, akik diákjainkat gyakorlatra, diplomaterv elkészítésére befogadják, és ha jól tettük dolgunkat, akkor később munkaadóként alkalmazzák. Ugyancsak ők, akik majd öregdiákjainkon keresztül kutatási együttműködéseket hoznak az intézménybe, sőt - meghívott előadóként, vizsgabiztosként vagy más módon - maguk is beszállnak az oktatásba. Ahhoz, hogy ez az élő kapcsolat kialakuljon, mindenekelőtt föl kell térképezni az egyetem kutatási potenciálját és ezt a “menüt” lehet megajánlani a vállalkozói szféra részére.

A Szent István Egyetem elkezdte saját tudástérképének és kapcsolati hálójának összeállítását, és ha ez a munka elsőre még nem is lehet teljes, annyit minden esetre elárul, hogy intézményünk gazdag lehetőségeket kínál oktatási-kutatási együttműködésre, ami mind a vállalati partnerek, mind az egyetem jövőképe számára ígéretes. Amikor tehát az olvasó figyelmébe ajánlom ezt a kiadványt, arra kérem az egyetem munkatársait, hogy bátran egészítsék ki ezt a gyűjteményt minden olyan kapcsolattal és témával, amely esetleg kimaradt volna. A gazdaság szereplőitől pedig azt kérem, válogassanak a gazdag kínálatból és ha netán a Szent István Egyetem portfoliójába tartozó olyan ötletük, javaslatuk van, amelyet látni szeretnének az oktatási-kutatási palettán, bátran forduljanak hozzánk.

Forgassák tehát hasznosan ezt a kiadványt! Abban a reményben, hogy erőfeszítésünk mindkét fél hasznára szolgál és általa erősödik a képzés kapcsolata a gyakorlattal,

tisztelettel köszönti:

Dr. Tőzsér János

rektor

 

A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg

 

Készült 2013-ban az Új Széchenyi Terv programhoz kapcsolódó TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0003 kódszámú projekt keretében. A projekt címe: „Az oktatás és kutatás színvonalának emelése a Szent István Egyetemen

Bevezető

A Szent István Egyetemen folyó kutatási tevékenység hosszú múltra tekint vissza, melyek elismeréseként a SZIE a 2010. évi kutatóegyetemi pályázaton „kiváló egyetem” minősítést ért el. A kutatócsoportok működése során egyre fontosabbá válik az egyetemen belüli, illetve más felsőoktatási intézményekkel, akadémiai és egyéb kutatóintézetekkel történő tudományos együttműködés mellett a gazdasági szféra felé történő nyitás. Ennek jegyében készült a kiadvány, mely bemutatja az egyetem kutatócsoportjait és az általuk nyújtandó kutatás-fejlesztési, innovációs és tanácsadási szolgáltatásokat.

A TÁMOP-4.2.1-08/1/KMR-2008-0003 számú szerződés keretében 2010 őszén az egyetem Pályázati és Innovációs Központján (PIK) belül létrejött a Technológia Transzfer Csoport, melynek feladata az egyetem és a gazdaság közötti kapcsolatok erősítése az alábbi tevékenységeken keresztül:

  • szellemi tulajdonvédelemmel és innováció menedzsmenttel kapcsolatos ismeretek és a tudatosság növelése érdekében belső kurzusok szervezése

  • a kutatócsoportok innovatív ötleteinek összegyűjtése és potenciális hasznosíthatóság szempontjából történő értékelése, az ígéretes ötletek (termékek, szolgáltatások) számára jogi és gazdasági tanácsadás biztosításával a piacra jutás megkönnyítése

  • külső szakértők bevonásával újdonságkutatás, a szellemi alkotások védelme (pl. szabadalmaztatás), illetve az egyetemi szabadalmak fenntartása

  • közreműködés a hasznosítási és kutatási szerződések megszövegezésében és megkötésében, a szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése

  • a szellemi alkotások hasznosítását megvalósító spin-off vállalkozások alapításának elősegítése

  • a kutatási eredmények hasznosításához szükséges belső és külső egyeztetések, adminisztrációs terhek átvállalása, mely lehetővé teszi, hogy a kutatócsoportok a kutatásaikra tudjanak koncentrálni

 

Bár a kutatók és a vállalkozók céljai és munkamódszerei sok tekintetben eltérnek, az együttműködés mindkét fél számára előnyös lehet, ehhez kíván segítséget nyújtani a Pályázati és Innovációs Központ csapata.