Regionális Egyetemi Tudásközpont

RET megbízott IGAZGATÓ: Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, MTA Doktora

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ:

Dr. Kriszt Balázs, egyetemi docens
Dr. Daood Hussein kandidátus

ELÉRHETŐSÉG: Helyes.Lajos@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 4 fő
Tudományos főmunkatárs: 2 fő
Egyetemi tanársegéd: 2 fő
Asszisztens: 1 fő
PhD hallgató: 9 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Környezeti kármentesítés és monitoring mikrobatörzsekkel és mikrobiális módszerekkel. Mikrobatörzsek felszaporítása (fermentációval), molekuláris biológiai (DNS alapú) analízise. Öko- és víztoxikológiai vizsgálatok. Ipari célokra alkalmas enzimek klónozása és expressziója. Biodegradációra alkalmas mikrobák izolálása és szelektálása. Állati (tej, takarmány, hús stb.) és növényi (zöldség- és gyümölcsfajok, egyéb növényi minták, élelmiszeripari termékek stb.) eredetű minták különböző összetevőinek (aromaanyagok, színanyagok, vitaminok, alkaloidák stb.) vizsgálata, értékelése. Felszíni víz, földtani közegben található víz, szennyvíz, valamint ivóvíz fizikai-kémiai összetevőinek, szervetlen és szerves mikro-szennyezőinek vizsgálata klasszikus analítikai (titrimetria, gravimetria), fotometriai, atomabszorpciós és atomemissziós spektrometriai, valamint folyadékkromatográfiai módszerekkel.

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet
MTA Természettudományi Kutatóközpont
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Debreceni Egyetem, Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék
Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Műszaki Kémiai Kutatóintézet
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Japán)
Max Planck Institute of Biochemistry (Németország)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
ökotoxikológiai tesztek
molekuláris biológiai vizsgálatok (klónozás, szekvenálás)
baktérium-taxonómia, mikrobaközösség-vizsgálat
fermentációs gyártás és felszaporítás, liofilizált mikroba preparátumok készítése
állati és növényi eredetű minták széleskörű analítikai vizsgálata
víz és talajminták fizikai-kémiai összetevőinek vizsgálata

PÁLYÁZATOK:

NKTH Jedlik
 

Élelmiszerbiztonság fokozása gabona alapanyagok mikotoxin szennyezettségének csökkentésével (2008)

NKTH Jedlik
 

Energianád tömegtermesztési technológiájának kifejlesztése és felhasználásához agro-franchise modell kidolgozása a megújuló energiáért (2007)

NKTH Jedlik

Bioenergia-termelési folyamatokból származó hulladékok, melléktermékek komplex agrár-környezetgazdálkodási célú hasznosítása (2007)

MEGBÍZÁSOK:
Autópályakezelő cég (2007-től), Olaj- és gázipari cég (2007-től), Élelmiszerek, takarmányok allergén anyagait, nehézfém-szennyezettségét mérő, valamint mikrobiológiai vizsgálatokat végző cég (2009-től), Mérés-és irányítástechnikai projektek tervezésével és megvalósításával foglalkozó cég (2009-től)