Egészségtudományi Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Drávucz Sándor, egyetemi tanár

ELÉRHETŐSÉG: Tompos Gábor, Tompos.Gabor@eki.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
PhD hallgató: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Népegészségügy, Egészségügy-menedzsment, Egészségügyi gazdaságtan, Minőségmenedzsment, Egészségügyi minőségmenedzsment, Orvosi informatika, Kórházmenedzsment

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
egészségügyi menedzsment tanácsadás
minőségmenedzsment tanácsadás