Környezetinformatika Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Molnár Sándor egyetemi tanár

ELÉRHETŐSÉG: Molnar.Sandor@gek.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 2 fő (+ 4 külföldi)
Egyetemi docens: 1 fő
Címzetes egyetemi tanár: 2 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Egyetemi tanársegéd: 2 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
IPCC módszertan és szoftveres üvegházgáz-leltár, Szennyezésterjedési modellek alkalmazása légköri szennyezésekre, Geostatisztika

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Elektrotechnikai Egyesület

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Magyar Villamos Művek Zrt.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
International Atomic Energy Agency
University of Arizona, Department of Economics
University of Chicago, Argonne National Laboratory
University of Copenhagen, Denmark
University of Zagreb, Croatia
University of Coimbra, Portugal

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
Szoftverfejlesztés, energetikai modellfejlesztés, hatásvizsgálat
Kibocsátási jövőképek, szennyezésterjedési modellek, geostatisztikai becslések

PÁLYÁZATOK:

NKTH TÉT

A zöld tanúsítványok kereskedelmének rendszerfejlesztése a megújuló energiaforrások támogatására nyitott villamosenergia-piacon (2008)

MEGBÍZÁSOK:
Környezetinformatikai adatbázis fejlesztése, geostatisztikai modell kialakítása a Paksi Atomerőmű számára a talajvízszint-előrejelzés céljából, Mezőgazdasági kockázati modell kialakítása jég-, és egyéb károk kezelésére a Kecskeméti Főiskola részére.