Matematikai modellek a populációbiológiában kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár

ELÉRHETŐSÉG: Varga.Zoltan@gek.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 2 fő (+ 5 külföldi)
Egyetemi docens: 1 fő (+ 4 külföldi)
Címzetes egyetemi docens: 1 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Dinamikus populációmodellek kvalitatív és kvantitatív vizsgálata, Populációk optimális, fenntartható kitermelése, Korstrukturált populációk kitermelése, Optimális irányítási modellek, Halászati stratégiák modellezése, Rendszerelméleti módszerek alkalmazása a populációbiológiában, Ökológiai rendszerek monitorozásának módszertani fejlesztése, Konzervációökológiai problémák, Dinamikus populációgenetikai modellek, a mesterséges szelekció irányításelméleti modellje, Evolúciós játékelmélet, Viselkedésökológiai modellek, Táplálkozásökológiai problémák és táplálkozási stratégiák, Evolúciós dinamikák alkalmazása gazdasági viselkedés elemzésére, Rovarpopulációk dinamikus modellezése, Többfajos, állapotstrukturált populációrendszerek, A biológiai növényvédelemi stratégiák matematikai elemzése, Növényökológiai mintázatok statisztikai vizsgálata, A felosztó-kirovó nyugdíjrendszer demográfiai hátterének dinamikus modellezése, Optimális irányítási modellek a demográfiában.

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
International Biometric Society
Association of Mathematics Applied to Economic and Social Sciences (AMASES)
International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs)
New Europe School for Theoretical Biology and Ecology (NEST) Foundation, Board of Trustees
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
University of Tuscia, Viterbo (Olaszország)
Sapienza University of Rome (Olaszország)
University of Cassino (Olaszország)
University of Bergamo (Olaszország)
University of Almería (Spanyolország)
AGROBÍO SL, Almería (Spanyolország)
Wilfrid Laurier University (Kanada)
Mansoura University (Egyiptom)
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt.
ETV-Erőterv Zrt.
Golder Associates Hungary Kft.

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
Megbízásos kutatás és szaktanácsadás a jelzett kutatási területeken

PÁLYÁZATOK:

OTKA

Többfajos, állapotstrukturált populáció-rendszerek dinamikus modellezése (2010)

MEGBÍZÁSOK:
Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló tároló biztonsági elemzését végző cég