Agrárkommunikációs és Agráretikai Kutatóközpont

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Kollár Csaba egyetemi adjunktus

ELÉRHETŐSÉG: Kollar.Csaba@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 1 fő
Egyetemi adjunktus: 5 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Az agrár- és élelmiszeripari cégek kommunikációjának specifikumai, Az agrár- és élelmiszeripari cégek etikáról vallott nézetei, elképzelései, Alternatív (pl.: akvapónia, hidrokultúra, vertikális kertészet) agrár- és kertészeti módszerek kommunikációja, A társadalom (és azon belül bizonyos csoportok) vélekedése a földről, az agráriumról, A hazai és nemzetközi agrármédia komparatív elemzése, Politikai pártok agrár- és élelmiszeripari stratégiájának kommunikációs platformjai

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Marketing Szövetség
Magyar Tudományos Akadémia, Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Oktatási és Továbbképzési Osztály
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Központi Statisztikai Hivatal
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar
Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet
Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar
Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
Pécsi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
Statistical Products Hungary Kft.
Vidékfejlesztési Minisztérium
Tudományos Újságírók Klubja

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
etikai kódex kidolgozása
kommunikációs audit
kommunikációs stratégia kidolgozása
médiaelemzés
oktatási programok kidolgozása
online és hagyományos kvalitatív és kvantitatív kutatások
tanácsadás