Menedzsment és HR Kutató Központ

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Poór József, egyetemi tanár

ELÉRHETŐSÉG: Poor.Jozsef@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 1 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő
Tudományos munkatárs: 1 fő
Asszisztens: 1 fő
PhD hallgató: 2 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Nemzetköziesedés és globalizáció hatása a vállalati menedzsmentre, Magyarországi és a kelet-európai HR globális összehasonlításban, HR multiknál, e-learning a menedzsmentben, Fluktuációkutatás, Foglalkoztatás és atipikus foglalkoztatás, Üzleti etika, HR a KKV-knál, Közszolgálati HR, menedzsment tanácsadás európai összehasonlításban

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG
Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége
Humán Szakemberek Országos Szövetsége
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Tanácsadás Osztály
Cranfield Network on International Human Resource Management
Central and Eastern European International Research Team

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tagozat (Románia)
Cleveland State University (USA)
Eastern Kentucky University (USA)
Estonian Business School (Észtország)
Henley College (UK)
University of Ljubljana (Szlovénia)
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar (Szlovákia)
University of Novi Sad, “Mihajlo Pupin” Technical Faculty, (Szerbia)
Wroclaw University of Economics (Lengyelország)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
HR és menedzsment felmérések és kutatások
benchmarking vizsgálatok
emberi erőforrás tanácsadás
válság-és változás tanácsadás, szervezetfejlesztés,
dolgozói elégedettség vizsgálatok
menedzsment tréning és oktatás

PÁLYÁZATOK

Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány

Helyzetfeltáró kutatás az atipikus foglalkoztatási formák, a nem piaci jellegű foglalkoztatás és a határon átnyúló együttműködés foglalkoztatottság növelő alkalmazására Komárno-Komárom térségében (2012)

MEGBÍZÁSOK
NEXON Kft. (2011)