Rendszer-, és Irányításelméleti Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Molnár Sándor egyetemi tanár

ELÉRHETŐSÉG: Molnar.Sandor@gek.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 2 fő (+ 3 külföldi)
Egyetemi docens: 1 fő (+ 2 külföldi)
Címzetes egyetemi docens: 1 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
A hagyományos lineáris – optimális és robusztus – szabályozásokon túl nemlineáris és időben változó rendszerek irányítása, különös tekintettel a lineárisan változó paraméterű (LPV) és a kapcsolóüzemű hibrid rendszerekre.
A mérés, jelfeldolgozás és rendszer-identifikáció új módszerei: nem-standard ortogonális bázisok, hiperbolikus geometrián alapuló konstrukciók, wavelet-ek alkalmazása jelek és rendszerek leírásában és modellezésében.
Változásdetektálás, hibafelismerés modern eljárásai, hibatűrő, rekonfigurálódó rendszerek elmélete, kommunikáción alapuló információszerzés, detektálás és irányítás elosztott rendszerekben.
Beágyazott mérési, irányítási és kommunikációs rendszerek tervezési módszertana különböző mikroszámítógép platformokon. Bonyolult jelfeldolgozási, detektálási és irányítási algoritmusok valós idejű megvalósítása egyedi és elosztott mikroszámítógép, valamint programozható logikai platformokon. Nagy megbízhatóságú és hibatűrő rendszerek tervezésének módszerei.

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
International Federation of Automatic Control (IFAC)
American Mathematical Society
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
Society of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM, Germany)
Magyar Operációkutatási Társaság

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
KUKA Robotics Hungária Ipari Kft.
Grundfos Hungária Kft.
IBM Magyarország Kft.
MTA SZTAKI
HUMANsoft Kft.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Automatizálási Tanszék
University of California Berkeley (USA)
University of Tsukuba (Japán)
University of Groningen (Hollandia)
University of Yekaterinburg (Oroszország)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
Szoftverfejlesztés, irányítási modellfejlesztés és tesztelés
kutatás és szaktanácsadás a jelzett kutatási területeken

PÁLYÁZATOK:

OTKA

Dinamikus rendszerek kvalitatív és kvantitatív tulajdonságainak vizsgálata és alkalmazásai (2007-2010)

MEGBÍZÁSOK:
Vezető nélküli légijárművek irányítási problémáinak kutatása (Minnesota Egyetem Gépészmérnöki, Repülési és Űrkutatási Intézete), energiaipar, energia-elosztás, járműipar környezetinformatika, környezetvédelem területén