Rendszertechnika és Üzemeltetés Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT VEZETŐ: Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Bartfai.Zoltan@gek.szie.hu, Faust.Dezso@gek.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 1 fő
Címzetes egyetemi docens: 2 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő
PhD hallgató: 2 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Gépek és rendszerek használati-, valamint műszaki kiszolgálási folyamatainak tervezése, hatékony kialakítása, fenntartása. A műszaki kiszolgálás alapfunkciói: műszaki diagnosztika, karbantartás, műszaki anyag- és alkatrész-ellátás, energiaellátás, állagmegóvás.
Rendszerek üzemeltetése: településüzemeltetés, az élhető város műszaki, rendszertechnikai szempontú fejlesztése, smart city kutatás, adaptálható kialakítás.
Technológiaelmélet, technológiatervezés, precíziós technológiák fejlesztése, alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata. Ágens alapon szerveződő mobil robotok mezőgazdasági, ipari biztonsági területen történő alkalmazási lehetőségei, vezeték nélküli mérőhálózatok alkalmazása speciális üzemeltetési feladatokban.

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR)
Magyar Agrártudományi Egyesület, Gépesítési Társaság
Magyar Szabványügyi Testület
MTA Agrár-, és Bioműszaki Tudományos Bizottság

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
University of Lincolnshire and Humberside (UK)
Oradea University (Romania)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
kutatás és szaktanácsadás a jelzett kutatási területeken

PÁLYÁZATOK:
 

NFÜ HURO

Egységes rendszerrel működő gépekhez kapcsolódó kutatások (2011)

NFŰ TÁMOP

Képzés és tartalomfejlesztés hiányszakmák korszerű oktatásához a Szent István Egyetem különböző képzési szintjein (2010)

NFÜ TÁMOP

Az oktatás és kutatás színvonalának emelése a Szent István Egyetemen (2012)

Megbízások:
Hazai településszolgáltató vállalatok, egyesületek, Mezőgazdasági gyártó és forgalmazó vállalatok