Gyepgazdálkodási Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Tasi Julianna, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Tasi.Julianna@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi docens: 1 fő
Tudományos munkatárs: 1 fő
PhD hallgató: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Mérgező és gyógynövények a takarmányban, Gyepgazdálkodás minőségbiztosítása, A gyeptermesztés és –hasznosítás, A hasznosítási gyakoriság hatásai különbőzű típusú gyepekre és pázsitfűfajokra, A kétszikű gyepalkotók arányának hatása a takarmány minőségére, Dombvidéki gyepek terméshozamának fokozása, Gyepek istállótrágyázása, Felülvetéses gyepjavítás, Állateltartó-képesség fokozása, Felhagyott területek visszagyepesítése, Tarlómagasság hatása a terméshozamra és a takarmányminőségre, Pázsitfűfajok fenológiai vizsgálata, A legeltetési idény meghosszabbításának lehetőségei, Téli legeltetésre alkalmas növények vizsgálata, Ökológiai gyepgazdálkodás, A klímaváltozás hatásai a gyepgazdálkodásban, Gyepszőnyegek, Rekultiváció

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
MTA Állatnemesítési, -tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Tudományos Bizottság
Austrian Federation of Grassland and Forage

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
GAK Nonprofit Kft, Gödöllő
Füzesfarm Kft., Kisfüzes
Micsutka Tanya, Szirák
Justus Liebig University Giessen (Németország)
University of Hohenheim (Németország)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Ausztria)
Federal Institute for Agriculture in Alpine Regions (Ausztria)
Institute of Agriculture and Forestry, Murska Sobota (Szlovénia)
Slovak University of Agriculture, Nitra (Szlovákia)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
szaktanácsadás, szakvéleményezés
gyepértékelés, gyepgazdálkodási felmérések
legeltetéstervezés, szervezés
közös kutatás, oktatás, felnőttképzés

PÁLYÁZATOK:

NKTH-TÉT

Az aszálykár-meghatározás és kárbecslési modell a gyepgazdálkodásban (2009)

NKTH-NTP
 

A klímaváltozás káros hatásainak megelőzése, előrejelzése és csökkentése az agrár-élelmiszertermelési vertikumban (2008)

NFÜ-TÁMOP

ÖKOMAMA - Kisgyermekes szülők ökoturisztikai és ökogazdálkodási képzése, valamint munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük segítése a gödöllői, aszódi, veresegyházi kistérségben (2012)