Mikrobiológiai és Környezet-Toxikológiai Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT VEZETŐ: Dr. Posta Katalin, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Posta.Katalin@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTOKBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 1 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő
Tudományos munkatárs: 1 fő
Tanszéki mérnök: 1 fő
Asszisztens: 2 fő
PhD hallgató: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Talaj- és környezet mikrobiológia, Ökotoxikológia, Élelmiszerbiztonság, Környezeti terhelést csökkentő mikrobiológiai eljárások tanulmányozása, Arbuszkuláris mikorrhizaképző (AM) gombák természetes és mesterséges ökoszisztémákban, Mikroorganizmusok a tápelemfelvétel és stressztűrőképesség fokozásában, Talaj szervesanyag tartalma és mikroorganizmusok közötti kapcsolatának tanulmányozása, Lignocellulóz tartalmú mezőgazdasági hulladékok biokonverziójára alkalmas termofil gombatörzsek izolálása és tanulmányozása, A lignocellulóz bontásában résztvevő enzimek jellemzése

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Mikológiai Társaság,
Magyar Mikrobiológiai Társaság,
Magyar Agrártudományi Egyesület, Talajtani Társaság, Talajbiológiai Szakosztály
ENDURE European Research Group

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Charles University in Prague, Department of Plant Physiology (Csehország)
Lund University, Faculty of Science, Department of Biology, Plant Ecology and Systematics Research Group (Svédország)
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet
West Pomeranian University of Technology (Lengyelország)        
University of Turin, Department of Plant Biology
Vietnam Academy of Science and Technology, Institute of Natural Products Chemistry

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
mikrobiológiai oltóanyagok kifejlesztése és tesztelése
környezeti hatásvizsgálat
AM gombaközösségek feltérképezése, és alkalmazása
nehézfémek, szennyező anyagok mikroorganizmusokra gyakorolt hatásának vizsgálata
mikroorganizmusok faj szintű meghatározása
mikrobiális toxikológiai tesztek kivitelezése
E.coli és koliformok kimutatása, mennyiségi meghatározása

PÁLYÁZATOK:
 

OTKA
 

Vetésforgók hatása az arbuszkuláris mikorrhiza gombák (AMF) diverzitására kukorica kultúrákban (2012)

TéT

Mikorrhizagombák alkalmazása különböző gyógyhatású és mezőgazdasági növények terméshozamának növelése céljából (2011)

OTKA

Az indukált és genetikai rezisztencia mechanizmusának összehasonlító elemzése a napraforgó két jelentős kórokozója a Plasmopara halstedii (Farl.) Berl.et de Toni és a Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary esetében (2010)

EU FP6

European Network for the Durable Exploitation of crop protection strategies, ENDURE (2007)

NKTH Jedlik

Környezetkímélő és költségtakarékos tápanyagutánpótlást biztosító komplex talaj-mikrobiológiai termékcsalád előállítása (2007)

MEGBÍZÁSOK:
Mezőgazdasági termelő cégek, Műtrágya szereket és vetőmagokat előállító cégek, Agrár vonatkozású kutató-fejlesztő és értékesítő vállalkozások.