Alkalmazott Nyelvészeti Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Kiss Csilla, főiskolai docens

ELÉRHETŐSÉG: Kiss.Csilla@gk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Főiskolai docens: 2 fő
Nyelvtanár: 4 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Alkalmazott nyelvészet, Nyelvelsajátítás, Pszicholingvisztika, Nyelvpedagógia, Idegen nyelvi mérés és értékelés, Nyelvelsajátítási képesség mérés, Interkulturális tanulás

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
idegen nyelvi mérés
módszertani tanácsadás
kutatás-szervezés
kérdőíves felmérés
tananyagfejlesztés
szakmai segítségnyújtás tudományos diákköri kutatómunka, záródolgozat elkészítéséhez