„Társadalmi Egyenlőtlenségek Megjelenése Térben-Időben” Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Köteles Lajos, főiskolai tanár

ELÉRHETŐSÉG: Koteles.Lajos@gk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Főiskolai docens: 1 fő
Adjunktus: 1 fő
Tanársegéd: 2 fő
Hallgató 3 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Társadalmunkban végbenő folyamatok nyomon követése. Nonprofit szektor szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében. A szociálisellátó rendszer szerepe, illetve e rendszerben bekövetkezett változások hatása a társadalom különböző rétegeire. Fogyatékkal élők helyzetének vizsgálata, fogyatékosság-társadalmi szerepvállalás problémaköre.

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsabai Csoport
MTA Veszprémi Területi Bizottság, Gazdaság-, Jog és Társadalomtudomány Szakbizottság, Szociológiai Munkabizottság

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
statisztikai és kérdőívelemzések
szakmai segítségnyújtás önkormányzatoknak esélyegyenlőségi, idősügyi, civilszektort érintő kérdésekben
társadalmi hatásvizsgálatok