Lipidtechnológiai és Gabonaipari Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Somogyi László, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Somogyi.Laszlo@etk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi docens: 2 fő
Egyetemi adjunktus: 3 fő
Tanszéki mérnök: 1 fő
Asszisztens: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Növényolajok és zsiradékok elemzése, fizikai és kémiai jellemzőik meghatározása
Antioxidáns hatású, és más biológiailag aktív anyagok kutatása gabonafélékben, ipari növényekben, zsiradékokban
Gabonanyersanyagok , lisztek minősítése
Alternatív gabonafélék felhasználási lehetőségeinek kutatása

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
MÉTE
Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
Gabonaminták, liszt- és egyéb őrleményminták vizsgálatai, minősítés. Farinográf és laborográf vizsgálatok. Tésztafélék, olajok és zsiradékok vizsgálatai. Zsiradékok kristályosodási és olvadási tulajdonságainak mérése (NMR). Élelmiszerek reológiai vizsgálatai (állományvizsgálat, viszkozimetria). Zsiradékok, zsiradéktartalmú élelmiszerek avasodási jellemzőinek meghatározása (Rancimat). Gyorsított tárolási kísérletek. Gabonafélék és készítményeik enzimológiai vizsgálatai.
Technológiák kidolgozása édesipari, növényolajipari és gabonaipari területen
Gyártmányfejlesztés a növényolajipar, édesipar, gabonatechnológia, sütőipar és a tésztaipar területén
Termékfejlesztési, minőségmegőrzési, technológiai szaktanácsadás.