Élelmiszeranalitikai és biokémiai kutatócsoport

 

– Stefanovitsné Dr. Bányai Éva

 • Akkreditált Laboratórium munkacsoport (Jókainé dr. Szatura Zsuzsanna)

    A NAT által NAT-1-1462/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

 • Elemanalitikai vizsgálatok felszíni víz, felszín alatti víz, szennyvíz, élelmiszerek, élelmiszer nyersanyagok, étrend-kiegészítők, állati, növényi szövetek esetében.
 • Szelén és arzén elemspeciációs vizsgálatok élelmiszerekben, élelmiszer nyersanyagokban, állati és növényi szövetekben, illetve szelén esetében étrend-kiegészítőkben is.
 • Ubikinon (Q10) tartalom meghatározása élelmiszerekben, élelmiszer nyersanyagokban, étrend-kiegészítőkben, állati, növényi szövetekben.
 • C-vitamin tartalom meghatározása élelmiszerekben, élelmiszer nyersanyagokban, étrend-kiegészítőkben.
 • Növényvédőszer-maradékok kvalitatív és kvantitatív meghatározása növényi eredetű élelmiszerek, gyümölcsök (szárított gyümölcsök is) és zöldségek, valamint gabonafélék és feldolgozott termékei esetében.
 • Nitrit- és nitrát-tartalom meghatározása élelmiszerekben.
 • Etil-karbamát tartalom meghatározása alkoholtartalmú italokban.
 • Sütőipari termékek nyersfehérje, zsír és cukortartalom meghatározás, fizikai és kémiai vizsgálatai.

Ezen kívül egyéb, élelmiszeranalitikához kapcsolódó vizsgálatokat, módszerfejlesztés

 • Elemanalitika munkacsoport (Jókainé dr. Szatura Zsuzsanna)

Élelmiszerek és környezeti minták makro- és mikroelem-tartalmának meghatározása ICP-MS és ICP-OES műszercsoportok segítségével agrár- és élelmiszeripari fejlesztések ill. minőségellenőrzési folyamatok döntéstámogató analitikai háttereként.

 • Klasszikus analitika munkacsoport (Dr. Fodor Marietta)

Kertészeti- és élelmiszeripari alapanyagok, késztermékek beltartalmi paramétereinek meghatározása klasszikus analitikai módszerekkel: szárazanyag-, keményítő-, össz- és szabad redukáló cukor-, fehérje- (félautomata Kjeldahl roncsoló/vízgőzdesztilláló), zsír (szabad- és kötött)-, hamu-, rost- és energiatartalom

 • Módosulat analitika munkacsoport (Dr. Dernovics Mihály)

Fémek (pl. ólom, stroncium) és félfémes elemek (pl. arzén, szelén) toxikológiailag és élettanilag eltérő hatású formáinak minőségi és mennyiségi meghatározása kapcsolt tömegspektrometriai rendszerekkel /LC-ICP-MS, LC-ESI-QTOF-Ms, LC-ESI-Q3-MS/.

 

 • Molekulaspektroszkópia munkacsoport (Dr. Fodor Marietta)

Élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok minőségbiztosítási szempontból fontos makrokomponenseinek meghatározása UV/VIS és FT-NIR technikákkal.

 • Növényi metabolitok munkacsoport (Stefanovitsné Dr. Bányai Éva)

Kertészeti alapanyagok, különböző zöldség és gyümölcs genotípusok beltartalmi paramétereinek felmérése, különös tekintettel a minták antioxidáns kapacitására és az annak a kialakításában döntő szerepet játszó endogén vegyületeknek meghatározására.
Antioxidáns kapacitás meghatározása spektrofotometriás módszerekkel. C-vitamin tartalom meghatározására HPLC-DAD technikával. Alapanyagok és élelmiszerekben található flavonoidok és fenolos savak elválasztása, minőségi és mennyiségi meghatározása HPLC-DAD-ESI-QTOFMS kapcsolt technikával.

 • „Non-target” analitika munkacsoport (Dr. Fodor Marietta, Dr. Papp Nóra, Geréné Radványi Dalma)

GC-MS, LC-ESI-QTOF-MS és FT-NIR rendszerek segítségével kapott "big data" adathalmazok kemometriai és platform-független többváltozós statisztikai feldolgozásán alapuló vizsgálati módszerek alkalmazása élelmiszerek és környezeti minták jellemzésére (eredetvizsgálat, szennyezésprofil, másodlagos növényi és gomba metabolitok felderítése, mennyiségi paraméterek kijelölése).

 • Peszticid analitika munkacsoport (Marczika Andrásné dr. Sörös Csilla, Vass Andrea)

A peszticid analitikai kutatócsoportban a legkorszerűbb műszeres analitikai technikákkal (HPLC-QQQ-MS és HPLC-Q-TOF-MS) végzünk sokkomponenses növényvédő szermaradék analízist élelmiszermintákban. A vizsgálatok a hatóanyagokon túl bomlástermék-profil feltérképezésre is kiterjednek, különös tekintettel a toxikológiailag releváns vegyületekre. A módszerfejlesztés során kiemelten tanulmányozzuk a fragmentációs folyamatokat, a megváltozott kémiai karakterű bomlástermékek kinyerését és a non-target screening lehetőségeket.