Élelmiszerökonómiai Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Lakner Zoltán egyetemi tanár

ELÉRHETŐSÉG: Lakner.zoltan@etk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi adjunktus: 2 fő
Egyetemi tanársegéd: 3 fő
KUTATÁSI TERÜLETEK:
Az élelmiszeripari vállalkozások stratégiái, stratégiai tervezés, versenyhelyzet-elemzés, versenyképességi vizsgálatok, ágazati tanulmányok, az élelmiszeripar helye és szerepe a vidékfejlesztésben, beruházás-gazdaságossági számítások, számítógéppel támogatott kockázatelemzési módszerek alkalmazása
SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:

MTA Agrár-közgazdasági Bizottság

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:

Veszprémi Egyetem Georgikon Kar
Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal
Nemzeti Agrárkutátási és Innovációs Központ
IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
térségfejlesztési stratégiák élelmiszeripari összefüggései
integrált ágazati fejlesztési programok kidolgozása
komplex beruházás-gazdaságossági tanulmánytervek elkészítése