Élelmiszerpiac-Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Temesi Ágoston egyetemi adjunktus

ELÉRHETŐSÉG: Temesi.Agoston@etk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi adjunktus: 2 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Az egyes termék-kategóriák és termékek kereslet-kínálati viszonyainak feltárása kvantitatív és kvalitatív módszerek alkalmazásával, reprezentatív kérdőíves vizsgálatok, on-line kérdőíves, fókuszcsoportos vizsgálatok

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
MTA Agrár-közgazdasági Bizottság

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Veszprémi Egyetem Georgikon Kar
Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal
Nemzeti Agrárkutátási és Innovációs Központ

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
térségfejlesztési stratégiák élelmiszeripari összefüggései
integrált ágazati fejlesztési programok kidolgozása
komplex beruházás-gazdaságossági tanulmánytervek elkészítése