Gazdasági, Jogi és Közigazgatási Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Herbst Árpád, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Herbst.Arpad@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Professzor emeritus: 1 fő
Egyetemi docens: 2 fő
Egyetemi adjunktus: 3 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő
Asszisztens: 1 fő
PhD hallgató: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Agrárjog, Környezetvédelmi jog, Ingatlan-jogszabály, Üzleti jog, Hulladékgazdálkodás jogi szabályozása, Birtokpolitika szabályozási modellek, Ökogazdálkodás jogi összefüggései, Agrárvállalkozási formák jogi szabályozása

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Gazdasági Jogi Intézet