Józsefmajori Kísérleti és Tangazdaság

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Kovács Attila, egyetemi adjunktus

ELÉRHETŐSÉG: Kovacs.Attila@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 2 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Asszisztens: 1 fő
PhD hallgató: 3 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Agrárgazdaságtan, Alkalmazott gazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Ökológiai gazdaságtan, Stratégiai
menedzsment, Döntéselmélet