Közgazdaságtudományi és Módszertani Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Szűcs István, egyetemi tanár, MTA Doktora

ELÉRHETŐSÉG: Szucs.Istvan@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 3 fő
Egyetemi docens: 8 fő
Egyetemi adjunktus: 5 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő
Tanszéki mérnök: 2 fő
Mestertanár: 1 fő
Asszisztens: 2 fő
PhD hallgató: 32 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Kockázatbecslés, Környezeti kockázatok, Klímaváltozás hatása, Klímamodellezés, Elsivatagosodás, Ökoszisztémák, Gazdasági matematika, Matematikai analízis, Statisztika, Közgazdaságtan, Mikroökonómia, Makroökonómia, Agrárgazdaságtan, Természeti kincsek gazdaságtana, Világgazdaságtan, Természetierőforrás-gazdálkodás, Energiagazdálkodás, Földhasznosítás, Kutatási eredmények hasznosítása, K+F fejlesztési politika

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Agrárközgazdászok Egyesülete
Az Elpusztult és a Pusztuló Magyar Falvakért Egyesület
Magyar Agrártudományi Egyesület
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács
MTA Agrárközgazdasági Szakbizottság
Bolyai Műhely Alapítvány
Bolyai János Matematikai Társulat
Gazdaságmodellezési Társaság
Magyar Statisztikai Társaság
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
European Association of Agricultural Economists
International Association of Agricultural Economists
Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists
American Agricultural Economics Association
Regional Studies Association
Rural Sociological Society

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program partnerei, EU keretprogramok, MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet, Földhivatalok, Mezőgazdasági vállalkozások, Magyar felsőoktatási intézmények agrárközgazdasági intézetei

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
kutatás
szaktanácsadás
szakképzés

PÁLYÁZATOK:

OTKA

A fenntartható fejlődés, a klímaváltozás és a földhasználat változása, társadalmi-gazdasági tényezőinek összefüggése (2005)

NKTH NKFP

Földminőség, földérték és fenntartható földhasználat az Európai Uniós adottságok között (2004)

NKTH NKFP

A hatékonyság javításának feltételei a mezőgazdaság erőforrásainak hasznosításában: optimumok és gyakorlati alkalmazások (2004)

NFÜ TÁMOP

Az oktatás és kutatás színvonalának emelése a Szent István Egyetemen (2011)

MEGBÍZÁSOK:
AGROPRODUKT Zrt.