Pályatervezési és Tanárképző Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Gombos Norbert, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Gombos.Norbert@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi docens: 4 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Egyetemi tanársegéd: 2 fő
Asszisztens: 2 fő
PhD hallgató: 2 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Neveléselmélet, Nevelésszociológia, Neveléstörténet, Didaktika, Felnőttképzés, Tanuláselmélet

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
MTA Pedagógiai Bizottság Pedagógusképzési Albizottság
Magyar Szakképzési Társaság Agrár Tagozat
Magyar Szakképzési Társaság, Pedagógusképző, továbbképző és felsőfokú szakképzési tagozat
Magyar Agrártudományi Egyesület
Magyar Pedagógiai Társaság
Apertus Közalapítvány
Tanárképzők Szövetsége
Projektpedagógiai Társaság

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Debreceni Egyetem
Kaposvári Egyetem

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
oktatás

PÁLYÁZATOK:

NSZFI

Roma tanulók szakmai képzésében alkalmazható problémaorientált és kooperatív tanulásszervezési eljárások kimunkálása (2008)

NSZFI

Az aktív, a problémaorientált és a kooperatív tanulás az agrárszakképzésben és a szaktanári felkészítésben – Európai összehasonlítás (2008)

NSZFI

Gyakorlati oktatási szakmenedzser FSZ képzés (2008)

NSZFI

Mezőgazdasági szakközépiskolákban szervezett szakmai oktatási projektek módszertani kérdései című képzési program (2007)

OFA

A komplex rehabilitációval kapcsolatos rehabilitációs mentorok képzésének lebonyolítása (2008)