Pszichológiai- és Pályatervezési Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Szilágyi Klára, főiskolai tanár

ELÉRHETŐSÉG: Szilagyi.Klara@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Professzor emeritus: 1 fő
Főiskolai tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 2 fő
Egyetemi adjunktus: 2 fő
Tanszéki mérnök: 3 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Alkalmazott pszichológia, Munkalélektan, Szervezetpszichológia, Tanácsadás pszichológiája, Fejlődéspszichológia

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Pszichológiai Társaság
Magyar Pedagógiai Társaság
MTA Munkatudományi Bizottság, Munka- és Pályalélektani Albizottság

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
alkalmasság vizsgálat
oktatás
pályaorientációs tanácsadás

PÁLYÁZATOK:

NSZFI

Pályaorientációs tanárképzés megújulása, különös tekintettel a tanulók pályaismeretére (2008)

OFA REMENTOR

A komplex rehabilitációval kapcsolatos rehabilitációs mentorok képzésének lebonyolítása (2008)

EU YOUTH

Fiatalok foglalkoztatása és munkanélkülisége: A fiatalok eredményesebb munkaerőpiaci integrációjának ösvényei (2006)