Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Káposzta József, egyetemi docens, intézetigazgató

ELÉRHETŐSÉG: Kaposzta.Jozsef@gtk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Professzor emeritus: 5 fő
Egyetemi tanár: 7 fő
Egyetemi docens: 15 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Egyetemi tanársegéd: 2 fő
Tudományos munkatárs: 1 fő
Ügyvivő szakértő: 6 fő
Asszisztens: 6 fő
PhD hallgató: 35 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Mezőgazdaság-történet, Limnológia, Helyreállítás (Környezeti kockázatok), Hulladék ártalmatlanítása, Biológiai hulladékkezelés, Hulladékok újrahasznosítása, Mezőgazdaság-tudomány, Karbon ciklus, Szén-dioxid elnyeletés, tárolás, ártalmatlanítás, Klímaváltozás hatása, Klímamodellezés, Energetikai környezeti hatás, Környezeti monitoring, Környezeti politika, Környezet és egészség, Víz-és éghajlat kölcsönhatások, Regionális kultúrák, Agrárgazdaságtan, Alkalmazott gazdaságtan, Vállalatelemzés, Üzletterv, KKV tanulmányok, Fogyasztói szolgáltatások, Fogyasztói tanulmányok, Gazdaságtervezés, Gazdasági rendszerek, Vidékfejlesztés, Környezet- gazdaságtan, Élelmiszer-gazdaságtan, Háztartás-gazdaságtan, Ipargazdaságtan, Nemzetközi közgazdaságtan, Helyi közösséggazdálkodás, Energiagazdálkodás, Integrált környezeti értékelés, Földhasznosítás, Innováció menedzsment, Turizmusmenedzsment, Városüzemeltetés, Turizmus-gazdaságtan, Felnőttoktatás, Gondozási tanulmányok, Gazdaságföldrajz, Humán földrajz, Regionális földrajz, Társadalomföldrajz, EU politikák, Közösségszervezés, K+F fejlesztési politika, Környezetpolitika, Rekreáció gazdaságtana, Szabadidő tervezés, Urbanisztikai tanulmányok, Városrendezés-politika, Hidrogénalapú energiarendszerek, Megújuló energiaforrások, Biomassza, Geotermikus energiatechnológia

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Regionális Tudományi Társaság
Területfejlesztési Tudományos Egyesület
Magyar Agrárközgazdászok Egyesülete
MTA Regionális Tudományos Bizottság
MTA Agrárközgazdasági Bizottság
MTA Marketingtudományi Bizottság
European Association of Agricultural Economists
International Association of Students in Agriculture and Related Sciences
International Rural Sociology Association

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Pécsi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Debreceni Egyetem
Pannon Egyetem
Food and Agriculture Organization of the United Nations (Olaszország)
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Románia)
Selye János Egyetem (Szlovákia)
Constantine the Philosopher University in Nitra (Szlovákia)
University of South Bohemia (Csehország)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
kutatási együttműködés
környezeti-társadalmi, területi kutatások
stratégiai és operatív tanulmányok készítése
üzleti tervek készítése

PÁLYÁZATOK:

IVF

Az elmaradó vidéki térségek fejlődési kilátásai a közép- és kelet-európai régióban (2010)

OKA

Felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása (2010)

NFÜ KMOP

Természeti értékek védelme Babatvölgyben (2010)

IVF

A gazdasági és társadalmi fejlődést elősegítő határon átnyúló kezdeményezések a V4 országokban és Ukrajnában (2009)

EU LLP Leonardo

Gyakorlati képzés az immateriális javak hasznosítására – Többoldalú projektek az innováció gazdasági hasznosítására, INTASS (2009)

NFÜ HEFOP

Gyakorlatorientált képzési rendszerek kifejlesztése az agrár-felsőoktatásban (2008)

MEGBÍZÁSOK:
Minisztériumok és Önkormányzatok