Agrár- és Környezetgazdálkodási Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Szalai Tamás, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Szalai.Tamas@kti.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 2 fő
Egyetemi docens: 3 fő
Egyetemi adjunktus: 2 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő
Tanszéki mérnök: 3 fő
PhD hallgató: 2 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Ökológiai növénytermesztés, Növénytermesztési rendszerek, Élelmiszerminőség, Öko-élelmiszerek minősége, Biokertészet, Botanika, Archaeobotanikai kutatások, Kárpát-medence növényi sokféleségének története, Szervesanyag-felhasználás az ökológiai gazdálkodásban, Méhészet, Ökológiai gazdálkodás a méhészetben, Állatvédelmi és etológiai kutatások, Néprajz, Vidékfejlesztés, Vidékfejlesztési alternatív oktatási módszerek, Táj- és földhasználat-történeti kutatások, Tájváltozás vizsgálata

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Etológiai Társaság
Magyar Állatorvosi Kamara
Magyar Élettani Társaság
Magyar Kisállat Nemesítők Génmegőrző Egyesülete
International Work Group for Paleoethnobotany
World’s Poultry Science Association
Laborállat-tudományi Társaság
European Society for Environmental History (ESEH)

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
GAK Oktató, Kutató, Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.
Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
Pannon Egyetem
Kaposvári Egyetem
University of Hohenheim (Németország)
University of Regensburg (Németország)
HBLFA Schönbrunn (Ausztria)
Oulu University of Applied Sciences (Finnország)
Mendel University in Brno (Csehország)
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
szaktanácsadás
teljesítményvizsgálat
szelekciós alapinformációk (méhészet)
közös kutatás, oktatás

PÁLYÁZATOK:

EU LLP Leonardo

Az innovációra és fejlődésre alapozott helyi program erősítése – a táj és természeti erőforrások jövője (2010)

FMM

A második Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban NKP-II) első, éves „Intézkedési tervének” előkészítése (2004)

OTKA

Etnikai, néprajzi és kulturális jelenségek a horvátországi magyarság körében az 1991-es délszláv háború után (2003)

NFÜ-TÁMOP

ÖKOMAMA - Kisgyermekes szülők ökoturisztikai és ökogazdálkodási képzése, valamint munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük segítése a gödöllői, aszódi, veresegyházi kistérségben (2012)

EU-SANCO

Összehangolt európai állatjóléti hálózat (2013)

EU-LLP-Leonardo

Szakmai gyakorlati képzés a bio zöldségek és gyümölcsök termesztésére. (2011)

MEGBÍZÁSOK:
Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesülete, Magyar Biokultúra Szövetség, Génbank, EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) (2010)