Állattani és Állatökológiai Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Nagy Péter, egyetemi docens, tanszékvezető

ELÉRHETŐSÉG: Nagy.Peter@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 3 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Tanszéki mérnök: 1 fő
Asszisztens: 1 fő
PhD hallgató: 5 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
GMO növények környezeti hatásvizsgálata, Megporzó szervezetek jelentősége mezőgazdasági területeken, illetve azokkal határos természetközeli élőhelyeken, Megporzó szervezetekkel (elsősorban poszméhekkel) kapcsolatos ökotoxikológiai vizsgálatok, Megporzóbarát élőhelyek létrehozásának lehetőségei városi parkokban, kertekben, Poszméhek természetvédelmi területminősítésben való felhasználhatóságának lehetőségei, GMO növények szegélyközösségeinek poszméh-populációi, Ökotoxikológia, Nehézfémszennyezések és nanoanyagok hatásvizsgálata fonálférgekkel, Talajállat-mikorrhiza kapcsolatok ökológiai vonatkozásai, Biodiverzitás monitorozás, Populációgenetika, Molekuláris filogeográfia

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Toxikológusok Társasága
Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete
Magyar Ökotoxikológiai Társaság
Magyar Genetikusok Egyesülete
European Society of Nematologists
British Ecological Society
Societas Europaea Herpetologica

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátóti Botanikus Kert
Magyar Természettudományi Múzeum
Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervetlen Kémiai Tanszék
Pannon Egyetem
LAB International Hungary Kft. (Veszprém)
Izotóp Intézet Kft.
Free University of Amsterdam (Hollandia)
Wageningen University (Hollandia)
Catholic University of Leuven (Belgium)
Justus Liebig University Giessen (Németország)
University of Canterbury (Új-Zéland)
Constantine the Philosopher University in Nitra (Szlovákia)
University of Novi Sad (Szerbia)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
GMO környezeti hatáskutatások
GMO moratórium fenntartását megalapozó környezeti hatáskutatások
kétéltű-monitoring rendszer kidolgozása és fenntartása
ökotoxikológiai tesztek
nematoda-tesztek elvégzése és módszertani oktatása
növényi kártevő fonálférgek felmérése
genetikai tesztek (PCR, DNS tisztítás, gélelektroforézis)
megporzóbarát élőhelyek kialakítása
területek megporzási kapacitásának becslése

PÁLYÁZATOK:

EU FP7

Ökológiai szolgáltatások számszerűsítése a fenntartható mezőgazdaság számára, QUESSA (2012)

NFÜ TÁMOP

Az oktatás és kutatás színvonalának emelése a Szent István Egyetemen (2011)

EU LLP Erasmus

„Fenntartható fejlődés az élettudományokban Európában” téma tanítására vonatkozó innováció ISLE (2010)

OTKA

Mikroelemformák, dózisok és eloszlások nematológiai és analitikai hatásvizsgálata (2010)

FMM

Az elmúlt években elkezdett géntechnológiával módosított szervezetek talajbiológiai hatásvizsgálatának folytatása a magyar moratóriumot alátámasztó megfelelő tudományos eredmények érdekében (2009)

FMM

Géntechnológiával módosított szervezetek talajbiológiai hatásának vizsgálata (2008)

NKTH Baross

A kis kaptárbogár (Aethina tumida) mint potenciális kártevő a méhészetben: kockázatbecslés és megelőzés (2007

MEGBÍZÁSOK:
Vidékfejlesztési Minisztérium, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Aggteleki Nemzeti Park, Syngenta Kft.