Halgazdálkodási Tanszék Kutatócsoportjai

TANSZÉKVEZETŐ: Dr. Urbányi Béla, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Urbanyi.Bela@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTOKBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 3 fő
Tudományos főmunkatárs: 3 fő
Tudományos segédmunkatárs: 2 fő
Tanszéki mérnök: 6 fő
Asszisztens: 3 fő
PhD hallgató: 7 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Halgazdálkodás, Halgazdálkodási technológia, Genetika (akvakultúra), Halgenetika, Immungenetika, Ivarsejtmélyhűtés, Vízminőség-monitoring, Víztoxikológia, Halszaporodás-biológia és halszaporítás

KUTATÓCSOPORTOK

Halszaporodás-biológiai kutatócsoport
Pisztrángfélék spermájának mélyhűtése, Mélyhűtött génbank létrehozása, Ponty, harcsa, barramundi spermájának hűtése, Afrikai harcsa mélyhűtött spermáival végzett termékenyítési vizsgálatok, Őshonos halfajaink élőhelyeinek rehabilitációja és a hazai állományok megerősítése (természetes vízi populációk felmérése, mesterséges szaporítás, intenzív és tógazdasági nevelés lehetőségeinek felmérése révén egy- és kétnyaras telepítő alapanyag előállítás, telepítés)

ELÉRHETŐSÉG: Horvath.Akos@mkk.szie.hu

Halgazdálkodási kutatócsoport
Tógazdasági kísérletek (lágyiszap csökkentése biológiai módszerrel), A különböző halszervek, szervrészletek szövettani feldolgozása, festése, majd a minták kiértékelése (betegségek, fejlődési rendellenességek, toxikológiai tesztek során fellépő szervi elváltozások, halak speciális éves ivari ciklusának nyomon követésére a gonádok szövettani változásain keresztül)

ELÉRHETŐSÉG: Hegyi.Arpad@mkk.szie.hu

Halgenetikai és molekuláris biológiai kutatócsoport
Molekuláris biológiai vizsgálatok természetes vízi és tenyésztett halfajok populációgenetikai hátterének, genetikai értékének felmérésére fajvédelmi, tenyésztési, gazdasági és tudományos céllal, Toxikológiai vizsgálatok zebradánió-tartó rendszerrel, viselkedésmintázatokban bekövetkezett változások vizsgálata, hisztológiai metszetek készítése és elemzése

ELÉRHETŐSÉG: Kovacs.Balazs@mkk.szie.hu

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
víztoxikológiai vizsgálatok halmodell rendszerben
ivarsejtmélyhűtés
keltetőházi halszaporítási technológiatervezés és –fejlesztés
szaktanácsadás
őshonos halfajok szaporítása, élőhely-rehabilitáció

PÁLYÁZATOK:

NKTH Baross

Új módszerek a hormonháztartást károsító szennyezők kockázatelemző/kezelő rendszerének fejlesztésére (2010)

NKTH Baross

Pontytakarmányozás-technológia megújítása innovatív módszerekkel a Dél-dunántúli Régióban (2010)

NFÜ KMOP

Mesterséges intelligencia interdiszciplináris alkalmazása az állatbiotechnológia-informatika korrelációjában (2010)

NFÜ KMOP

Innovatív, betegség-előrejelző elemzőszoftver fejlesztése hal modell-rendszer felületen (2010)

EU FP7

Cytosztatikus gyógyszerek sorsa és környezetre gyakorolt hatásai, biomarkerek azonosítása és továbbfejlesztett kockázatértékelés a környezeti kitettség vonatkozásában, CytoThreat (2010)

NKTH Jedlik

Exportképes halfajok (barramundi, vörös árnyékhal) termeléstechnológiájának komplex fejlesztése (2009)

OTKA

Multicolor transzgenikus zebradánió-vonalak létrehozása környezettoxikológiai és farmakológiai tesztekhez (2009)

OTKA

Mikroszatellit markerek izolálása az akvakultúra növekedő jelentőségű fajainak vizsgálatához (2009)

OTKA

Az angolna mesterséges szaporítása (2008)

NKTH Jedlik

Energianád tömegtermesztési technológiájának kifejlesztése és felhasználásához agro-franchise modell kidolgozása a megújuló energiáért (2007)

NKTH TÉT

7 db pályázat (horvát, lengyel, spanyol, japán, szlovén relációban)

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI KAPCSOLATOK a Halgazdálkodási Tanszék honlapján: www.kti.szie.hu/HAGT/

MEGBÍZÁSOK:
Halas vállalkozások (2000-től), Informatikai cégek (2009-től), Környezettechnológiai cégek (2008-tól), Biotechnológiai cégek (2005-től), Mezőgazdasági vállalkozások (2010-től), Állatgyógyászati cégek (2009), Műszerfejlesztő cégek (2008)