Kémiai és Biokémiai Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Mészárosné Dr. habil Bálint Ágnes, egyetemi docens, tanszékvezető

ELÉRHETŐSÉG: Balint.Agnes@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 3 fő
Egyetemi adjunktus: 3 fő
Tudományos munkatárs: 2 fő
Asszisztens: 3 fő
PhD hallgató: 3 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Agrokémia, Biogeokémia, Talajszennyezés, Környezeti monitoring, Analitikai kémia, Spektrokémia, Műszeres analitika, Fémes elemek környezeti monitoringja, mobilitásuk követése, erre szolgáló analitikai metodikák fejlesztése, A nitrogén biokémiai ciklusainak kísérleti modellezése agroökoszisztémákban, Kisvízfolyások kémiai-biológiai monitoringja, Transzport folyamatok modellezése porózus közegben

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Kémikusok Egyesülete
Magyar Spektrokémiai Társaság
MTA Környezetkémiai Bizottság
MTA Talajtani és Agrokémiai Bizottság
Society of Environmental Toxicology and Chemistry

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet, Analitikai Kémia Tanszék
Pannon Egyetem, Környezetmérnöki Intézet
Helmholtz Centre for Environmental Research (Németország)
University of Hamburg (Németország)
Technical University of Kosice (Szlovákia)
Superior Health Institute (Olaszország)
Joint Institute for Nuclear Research (Oroszország)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
biodízel-melléktermék hasznosítása
a talaj szennyezéseinek megállapítása
a víziszap szennyezéseinek megállapítása
biológiai anyagok elemanalízise

PÁLYÁZATOK:

NKTH TÉT

Szilárd környezeti minták különböző frakcionálási folyamatainak optimálása és biotesztek alkalmazása nehézfémterhelés jellemzésére és értékelésére (2009)

OTKA

Eltérő nedvességviszonyok és nitrogén-tápanyagellátási módok hatása a talaj NO2 és CO2 produkciójára, termékenységére és mikrobiológiai aktivitására szántóföldi és modellkísérletekben (2008)

NKTH TÉT

Környezeti minták elemtartalmának frakcionálása és speciációs analízise (2007)

NKTH Öveges

Környezetvédelmi, mezőgazdasági témakörökkel foglalkozó diszciplínák oktatásához szükséges kémiai alapok fejlesztése (2006)

MEGBÍZÁSOK:
Mezőgazdasági cég (1980-tól)