Környezetgazdaságtani Tanszék Kutatócsoportjai

TANSZÉKVEZETŐ: Dr. Podmaniczky László, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Podmaniczky.Laszlo@kti.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTOKBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi docens: 6 fő
Tudományos munkatárs: 2 fő
Tanszéki mérnök: 3 fő
Asszisztens: 1 fő
PhD hallgató: 7 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Agrárgazdaságtan, Agrár-környezetgazdaságtan, Agrárökonómia, Energetikai problémák gazdasági és környezetvédelmi kérdései, Fenntartható élelmiszer-rendszerek, Fenntartható vidékfejlesztés, Környezetgazdaságtan, Környezeti konfliktusok kezelése, Környezetvédelmi és természetvédelmi jog, Mezőgazdasági politika, Környezet- és természetvédelmi politika, Környezeti társadalomkutatás, Ökológiai gazdaságtan, Vállalatgazdaságtan, Ökoszisztéma szolgáltatások értékelése

KUTATÓCSOPORTOK

Agrár-környezetgazdaságtani Kutatócsoport (AKUT)
Az AKUT a többfunkciós mezőgazdaság integrált megközelítésével foglalkozik, üzemi, térségi, országos és európai szinten. A csoport fő célja az, hogy a mezőgazdaság és a környezet kapcsolatát érintően kutasson és kísérleti körülmények között olyan megoldásokat teszteljen, amelyek úgy próbálnak a környezet állapotán javítani, hogy közben a mezőgazdaság szereplőinek az életkörülményei is kedvezőbbé válnak.

ELÉRHETŐSÉG: Balazs.Katalin@kti.szie.hu

Környezeti társadalomkutatók (ESSRG)
Az ESSRG a természet- és társadalomtudományok határán folytat transzdiszciplináris kutatásokat. Kutatásaik célja a természeti és környezeti folyamatok kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági dimenzióinak integrált elemzése. Különös figyelmet fordítanak a társadalomtudományi metodológiák közpolitika- és akcióorientált, valamint participatív alkalmazására.

ELÉRHETŐSÉG: Pataki.Gyorgy@kti.szie.hu

Megújuló EnergiaRendszer Tervezési Műhely (MERT)
A MERT küldetése a megújuló energiaforrások, ezen belül kiemelten a biomassza és a napenergia energetikai hasznosításához kötődő tervezési és közgazdasági kutatási feladatok végzése. A csoport célja olyan, az adottságokhoz és igényekhez leginkább illeszkedő megújuló energiatermelési rendszerek tervezése, amelyek biztosíthatják a helyi közösségek energiaautonómiáját.

ELÉRHETŐSÉG: Kohlheb.Norbert@kti.szie.hu

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
elemzések, tanulmányok, értékelések
alkalmazott kutatás, konfliktuskezelés
ökonometria-modellek készítése

PÁLYÁZATOK:

EU FP7

Biológiai sokféleség és ökoszisztéma szolgáltatások: érvelések a környezetünk jövőjéért BESAFE (2011)

OTKA

Agrár ökoszisztéma szolgáltatások értékelése részvételi technikák alkalmazásával (2009)

EU Central Europe Programme

A biomassza energetikai célú hasznosításának megerősítése Közép- és Kelet-Európában egy egységes nemzetközi tanácsadó hálózat régiós szinten történő megalapításával. COACH BioEnergy (2009)

EU FP7

Bioalapanyag finomítás fejlesztése BIOCORE (2009)

EU FP7

A globalizáció újragondolása CONVERGE (2009)

EU FP7

A biogazdálodási és az alacsony ráfordítású termelési rendszerek biológiai sokféleségének indikátorai Bio Bio (2009)

EU FP7

Tudományos kávéházi hálózat Sci Cafe (2009)

NKTH Apponyi

Akciókutatás és akciótanulás az ember-természet kapcsolatrendszerében, módszertanok és eszközök a konkrét cselekvésekre (2008)

OTKA

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (KTVF), mint utcaszintű bürokrácia szerepe a környezetpolitika kialakításában Magyarországon (2007)

EU FP7

Alternatív élelmiszer hálózatok (2007)

EU LLP Leonardo

Az agrár-marketing program (2007)

NFÜ Svájci Alap

A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000 területeken (2012)

EU South East Europe Programme

„A környezet őrzői: integrált megközelítési stratégiák a talajszennyezés megelőzésére és érintett területek rehabilitációjára” (GuardEn) (2012)

EU LLP Leonardo

 Környezetgazdálkodási üzemi értékelő módszer többszintű adaptálása a hazai és portugál szakképzési rendszerbe AGRIDIAG (2012)

EU FP7

„Új módszertani keretek kialakítása és alkalmazása az EU vidékfejlesztési programok környezeti hatásainak értékeléséhez” ENVIEVAL (2012)

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI KAPCSOLATOK a Tanszék honlapján: www.kti.szie.hu/KGTT/

MEGBÍZÁSOK:
Vidékfejlesztési Minisztérium, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, VÁTI Nonprofit Kft.