Növénytani és Ökofiziológiai Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Szerdahelyi Tibor, egyetemi docens, megbízott intézetigazgató

ELÉRHETŐSÉG: Szerdahelyi.Tibor@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 3 fő
Tudományos munkatárs: 3 fő
Asszisztens: 1 fő
PhD hallgató: 6 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Növényökológia, Klímaváltozás, Alkalmazkodási stratégiák a globális klímaváltozáshoz a mezőgazdaságban, A földhasználati változások hatása, Ökoszisztémák anyag és energiaforgalma, távérzékelt változókkal mutatott kapcsolatai, modellezése, Növényélettan, (fotoszintézis, növényi vízviszonyok, növények növekedése), Növénytoxikológia, Levegőszennyezés, Ózon és légköri vegyületek, Környezetvédelem, Környezeti monitoring, Környezeti ártalom mérése, Botanika, Növényföldrajz: száraz gyepek cönológiai vizsgálata, vizes területek florisztikai és cönológiai feltárása, gyepterületek kezelése különböző tájhasználattal, Távérzékelés lehetőségei a vegetációtérképezésben, Sportturizmus hatása a gyepekre.

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Biológiai Társaság
Magyar Növénytani Társaság
ANIMAL CHANGE (FP7 klaszter)

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Országos Meteorológiai Szolgálat
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
French National Institute for Agricultural Research
Czech Academy of Sciences, Institute of Systems Biology and Ecology (Csehország)
ETH Zurich (Svájc)
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Applied Botany Research Group (Szlovénia)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
környezetállapot felmérés
ökoszisztéma szintű, folyamatos gázcseremérések
13CO2 –koncentrációmérések (levegőből)
 talajlégzés-mérések
levélszintű CO2/H2O eseti gázcseremérések
a vegetáció és a légkör közötti CO2-forgalom vizsgálata
az ökoszisztéma CO2-forgalom komponenseinek particionálása
az ökoszisztémák aszállyal szembeni sérülékenysége aszály alatt
a mezőgazdaság adaptációs lehetőségei a klímaváltozás alatt
növényélettani (stressz-élettani) vizsgálatok
kiszáradás- tűrési mechanizmusok vizsgálata
aktív-passzív kriptogám bioindikáció

PÁLYÁZATOK:

EU FP7

A klímaváltozás állattenyésztésre gyakorolt hatásának csökkentése és az adaptációs lehetőségek vizsgálata a fenntartható állattenyésztés érdekében, ANIMALCHANGE (2010)

OTKA

Természetes gyepfelszín szén-dioxid forgalmának részletes vizsgálata (2012)

OTKA

 Talajlégzés-alkotók vizsgálata mezőgazdasági talajokban (2011)
 

SCIEX-NMS-CH

A különböző talajösszetevők hozzájárulása a talaj CO2 kibocsátásához (2012) 

OTKA
 

Műholdas fenológiai megfigyelések módszertani megalapozása ökológiai rendszer globális változásra adott reakciójának detektálására 2010

 
MEGBÍZÁSOK:
Olaj és gázipari cég (1990-től, időszakos), Erőmű (1990-től, időszakos)