Növénytermesztési Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Jolánkai Márton, egyetemi tanár, intézetigazgató, MTA Doktora

ELÉRHETŐSÉG: Jolankai.Marton@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 5 fő
Egyetemi docens: 3 fő
Egyetemi adjunktus: 3 fő
Tudományos munkatárs: 3 fő
PhD hallgató: 5 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Ipari növénytermékek, Szántóföldi növények, Növénytermesztési rendszerek, Gyomnövények, Transzgenikus növények, Talajtudomány, Agrokémia, Talaj-biodiverzitás, Talajszennyezés, Talajökológia, Talajtermékenység, Talajvédelem, Talaj-helyreállítás, Mérsékelt égövi mezőgazdaság, Klímaváltozás hatása, Növénytermesztési kutatások: terményminősítés, Klímavédelem-klímaalkalmazkodás, Megújuló energiák: lágy- és fás szárú energiaültetvények

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
MTA Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság
Magyar Agrártudományi Egyesület
European Society for Agronomy
European Association of Agricultural Economists
International Soil Tillage Research Organisation
Alps Adria Scientific Cooperation

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.,Szeged
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
Debreceni Egyetem
Pannon Egyetem, Veszprém
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Horvátország)
University of Zagreb (Horvátország)
Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (Csehország)
University of Hertfordshire (Egyesült Királyság)
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Ausztria)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
standard szerinti piacirányított szolgáltatások
növénytermesztési kísérletek megvalósítása, technológiafejlesztés
gabona-minőségmérés
klímakár-monitoring és kezelés
klímakár-csökkentő talajművelés

PÁLYÁZATOK:

NKTH TÉT

Talajművelési technológiai fejlesztés Közép-Európában – tudáscsere (2011)

NKTH TÉT

A művelés és trágyázás hatása a várható klímaveszélyekre Magyarországon és Horvátországban, a talaj sérülékenysége és védelme (2009)

NKTH TÉT

Az aszálykár-meghatározás és kárbecslési modell a gyepgazdálkodásban (2009)

NKTH Jedlik

A klímaváltozás káros hatásainak megelőzése, előrejelzése és csökkentése az agrár-élelmiszertermelési vertikumban (2008)

NKTH Jedlik

Energianád tömegtermesztési technológiájának kifejlesztése és felhasználásához agro-franchise modell kidolgozása a megújuló energiáért (2007)

NKTH NKFP

Agroökológia: Agroökoszisztémák környezeti összefüggései és szabályozásának lehetőségei (2005)

OTKA

Integrált gyomszabályozás és a talajvédelem lehetőségei a környezetkímélő növénytermesztésben (2004)

OTKA

Mezőgazdasági művelés alatt álló területek víz- és szénmérlegének mérése és modellezése (2012)

MEGBÍZÁSOK:
Mezőgazdasági vállalatok, Mezőgazdasági gépforgalmazó vállalatok, Biztosító társaság (2009-től), Szállítmányozó cég (2001-től), Vetőmag előállító- és forgalmazó vállalatok