Növényvédelmi Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Kiss József, egyetemi tanár

ELÉRHETŐSÉG: Jozsef.Kiss@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 5 fő
Egyetemi adjunktus: 3 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő
Tudományos munkatárs: 1 fő
Tanszéki mérnök: 2 fő
Asszisztens: 4 fő
PhD hallgató: 8 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Növénykórtan, Növényi kártevők, Gyomnövények, Gyomszabályozás, Integrált növényvédelem, Biológiai védekezési eljárások, Kártevő modellek és beavatkozási döntések, Növényvédelem, Táj- és környezetvédelem az agrárterületeken.

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
AGK Megújuló Energetikai, Biotechnológiai és Környezettechnológiai Klaszter
Magyar Biológiai Társaság
Magyar Gyomkutató Társaság
Magyar Növényvédelmi Társaság
Magyar Rovartani Társaság
European Weed Research Society
International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants
International Working Group on Ostrinia and other Maize Pests
ENDURE European Research Group
EuroWheat

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet
Szegedi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológia és Immunbiológiai Intézet
Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. (Szeged)
Agroscope Swiss Federal Research Station
CIRAD Agricultural Research for Development (Franciaország)
National Research Council (Olaszország)
Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute (Lengyelország)
French National Institute for Agricultural Research
Julius Kühn Institute (Németország)
Wageningen University & Research Centre, Plant Research International (Hollandia)
Rothamsted Research (Egyesült Királyság)
Danish Agricultural Advisory Service
Aarhus University (Dánia)
University of Lleida (Spanyolország)
Sant’ Anna School of Advanced Studies of Pisa (Olaszország)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
növényvédelmi felmérések
növényvédő szerek, biopeszticidek hatékonyságvizsgálata
biológiai védekezési módszerek adaptálása
környezeti hatásvizsgálat
rezisztenciatesztek
mikorrhizák, mint termésnövelők
természetes antagonista szervezetek a biológiai védekezésben
növényvédelmi oktatás, ismeretterjesztés termelők, termelésirányítók részére

PÁLYÁZATOK:

OTKA

Az indukált és genetikai rezisztencia mechanizmusának összehasonlító elemzése a napraforgó két jelentős kórokozója a Plasmopara halstedii (Farl.) Berl.et de Toni és a Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary esetében (2010)

NKTH TÉT

Az ozmotikus stressz jelátvitele és szerepe a másodlagos anyagcserében (poliketid toxinok termelése) Fusarium fajokban (2009)

IVF

Amerikai kukoricabogár elterjedése, populáció sűrűsége és növényvédelmi megfontolások Kárpátalján (2008)

NKTH Jedlik

Kukoricabogárral szemben ellenálló kukoricahibridek nemesítése klasszikus és biotechnológiai módszerekkel (2008)

NFÜ GOP

Környezetkímélő hatású termék kifejlesztése entomopatogén szervezetek felhasználásával (2012)

EU-FP7

Ökológiai szolgáltatások számszerűsítése a fenntartható mezőgazdaságért Quantification of Ecological Services for Sustainable Agriculture, QUESSA (2012)

EU FP6

Európai hálózat a növényvédelmi stratégiák tartós hasznosítására (2007)

NKTH Jedlik

Környezetkímélő és költségtakarékos tápanyagutánpótlást biztosító komplex talaj-mikrobiológiai termékcsalád előállítása (2007)

NKTH Jedlik

Nagyhatékonyságú összetett biokontroll készítmények kifejlesztése a zöldség- és gombatermesztésben előforduló patogén mikroorganizmusok ellen (2007)

GTZ

Az átmenet és a csatlakozás hatása a növényvédelemre néhány kiválasztott Közép- és Kelet Európai országban: horvát, magyar és szlovák esettanulmányok (2006)

EU FP6

Az amerikai kukoricabogár elleni védelmi stratégiák összehangolása (2006)

NKTH GAK

Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható foszfor-bázisú talajjavító granulátum termék és technológia fejlesztése, piaci sikerének megalapozása (2006)

NKTH NKFP

Gombatermesztésben alkalmazható biológiai védekezésen alapuló eljárások kidolgozása (2005)

NKTH GAK

„Monokultúrás” napraforgótermesztés biológiai növényvédelemmel (2005)

NKTH GAK

Biológiai védekezésre alapozott paprikahajtatási technológia fejlesztése és meghonosítása a Jászságban (2005)

FAO

Integrált növényvédelem az amerikai kukoricabogár ellen Közép- és Kelet-Európában (2004)

OTKA

A kukorica és kártevő lepkéinek kémiai ökológiája: Új kairomonok és feromonok feltárása a növényvédelmi előrejelzés érdekében (2004)

MEGBÍZÁSOK:
MGSZH, Mezőgazdasági termelő cégek, Növényvédő szereket és vetőmagokat előállító, forgalmazó cégek, Növényvédelmi kutató-fejlesztő és értékesítő vállalkozások, Biológiai védekezési eljárásokat fejlesztő vállalatok