Talajtani és Agrokémiai Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Csákiné Dr. Michéli Erika, egyetemi tanár, MTA Doktora

ELÉRHETŐSÉG: Micheli.Erika@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 2 fő
Egyetemi docens: 4 fő
Egyetemi adjunktus: 4 fő
Egyetemi tanársegéd: 2 fő
Asszisztens: 2 fő
PhD hallgató: 4 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Talajtan, Talajfelvételezés, Talajosztályozás, Talajgenetika, Talaj szervesanyag körforgásának vizsgálata, Talajfizikai mérések, Talaj- és növényanalitika, Szennyező anyagok vizsgálata a talajban, Hyperspektális technológia fejlesztése (proxi- és távérzékelés)

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet
Szegedi Tudományegyetem, Kolloidkémiai Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal gödöllői és megyei irodái
Purdue University (USA)
EU Joint Research Centre (Olaszország)
Chinese Academy of Sciences, Institute of Soil Science (Kína)
Cranfield University (Egyesült Királyság)
Technical University of Munich (Németország)
University of the Free State (Dél-Afrikai Köztársaság)
Sokoine University of Agriculture (Tanzánia)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
szakértés
talajvizsgálat
szervesanyag-karakterizálás
talajfelvételezés
talajtérképezés
analitika
tápanyag szaktanácsadás
szennyezésvizsgálat

PÁLYÁZATOK:

NKTH TÉT

Talajinformáció harmonizálást szolgáló korszerű módszertani és terminológiai rendszer fejlesztése (2011)

OTKA

Bioszén hatása a talaj termékenységére, szervesanyag-gazdálkodásra és szerepe a klímaváltozás mérséklésében (2010)

EU JRC

Keretszerződés a szakpolitikai szempontból releváns esettanulmányok elkészítésére az Európai Talajtani Adatközpont támogatásával, ESDAC (2009)

NKTH Jedlik

Fenntartható biodízel-technológia és hozzáadott értékű melléktermékek (2009)

EU eContentplus

Az európai talajtani adatokra vonatkozó Inspire conform adatszolgáltatások értékelése és stratégiai fejlesztése, GS-Soil (2009)

EU FP7

Regionális kísérleti platform, mint az EU hozzájárulása a globális talajmegfigyelési rendszerhez, e-SOTER (2008)

OTKA

A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása (2008)

VM/FVM

Az ásványi-szerves komplexumok talajjavító hatásának kutatása, különös tekintettel a mikro-aggregátumok stabilitására és a tápanyagok abszorpciós megkötődésére (2005)

NKTH NKFP

Klórozott szénhidrogének mikrobiológiai lebontásának segítése szennyezett talajokban (2005)

GVOP

Korszerű talajsavanyúság-meghatározási módszer kifejlesztése a hatékonyabb talajjavítás céljából (2005)

MEGBÍZÁSOK:
EU Joint Research Centre (ISPRA), Talajmintavétellel is foglalkozó cég (2009-től), Olaj és gázipari cég (2008-tól), Városüzemeltető cég