Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék Kutatócsoportjai

KUTATÓCSOPORT VEZETŐ: Dr. Penksza Károly, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Penksza.Karoly@kti.szie.hu; Barczi.Attila@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 7 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő
Tanszéki mérnök: 2 fő
PhD hallgató: 11 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Alkalmazott talajtan, Paleotalajtan, Talajvédelem, Erózió terepi mérése és modellezés, Talajtérképezés, Tájökológia, Tájértékelés talajtani alapjai, Meteorológia, Édesvízi ökológia, Hidrológia, Tájváltozás-vizsgálat, Érzékeny Természeti Területek programjának társadalmi és földhasználati monitoringja, Tájmetria

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
szaktanácsadás
összehasonlító elemzések, tanulmányok
közös kutatás, oktatás
botanikai, gyepgazdálkodási, talajtani és monitoring adatok
gyepértékelés
gyepgazdálkodási felmérések
talajtani felmérések, talajtérképezés, talajtani szaktanácsadás
hidrológiai felmérések, meteorológiai felmérések

PÁLYÁZATOK:

NKTH TÉT

A szántóföldi növénytermesztésben és gyepgazdálkodásban szerepet játszó egyes fűfajok és növényzeti típusaik vizsgálata, különös tekintettel az időszakosan csapadékszegény területekre (2010)

EU Central Europe Programme

Az élőhelyek sokféleségének éghajlat okozta változásaira vonatkozó adaptív menedzsment a védett területeken, HABIT-CHANGE (2010)

EU FP7

A bio és alacsony ráfordítású gazdálkodási rendszerek biodiverzitására vonatkozó indikátorok, BioBio (2009)

EU eContentplus

Az európai talajtani adatokra vonatkozó Inspire conform adatszolgáltatások értékelése és stratégiai fejlesztése, GS-Soil (2009)

NFÜ ROP

Környezettudatos felsőoktatásból komplex szemlélettel a munka világába (2005)

 

 

 

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI KAPCSOLATOK a Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék honlapján: www.kti.szie.hu/TTOT/

MEGBÍZÁSOK:
Vidékfejlesztési Minisztérium, MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet, Körös-Maros Nemzeti Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, EU Culture Programme: Az európai kultúra kifejeződése a mezőgazdasági tájakban, EUCALAND (alvállakozóként való részvétel) (2008)