Területi Tervezési és Térinformatikai Tanszék Kutatócsoportjai

TANSZÉKVEZETŐ: Dr. Ónodi Gábor, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Onodi.Gabor@kti.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTOKBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi docens: 4 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Egyetemi tanársegéd: 2 fő
Tanszéki mérnök: 5 fő
PhD hallgató: 2 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Település- és területfejlesztés, Település- és területrendezés, Ökologikus építészet, Tematikus térképezési módszerek alkalmazása, Humán térinformatikai alkalmazások, Térinformatikai módszerek alkalmazása az agrár-környezetgazdálkodási rendszerek tervezésében és a fenntartható földhasználat tervezésében, Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések monitorozásának térinformatikai és metodikai fejlesztése, Távérzékelési módszerek alkalmazási lehetőségei a természetvédelemben, különös tekintettel az élőhely-térképezésre

KUTATÓCSOPORTOK

Területi Tervezési kutatócsoport
A környezetgazdálkodás általános szempontjainak a térségi, települési és építészeti tervezésben való érvényesítése, Majorok, tanyák, falusi települések fejlesztése, tervezése, valamint kistérségi szintű program- és projekttervezés

ELÉRHETŐSÉG: Onodi.Gabor@kti.szie.hu

Térképészeti és Humán Térinformatikai kutatócsoport
Tematikus térképezési módszerek alkalmazása az agrár-környezetgazdálkodásban, valamint a humán térinformatikai alkalmazások: pl. temetői térinformatikai rendszerek felépítése, vagy régészeti térinformatikai alkalmazások fejlesztése korszerű geodéziai eszközökkel és térképészeti, térinformatikai módszerekkel

ELÉRHETŐSÉG: Szekely.Zsuzsanna@kti.szie.hu

Alkalmazott Térinformatikai és Távérzékelési kutatócsoport
Agrár-környezetgazdálkodás, Fenntartható földhasználat-tervezés, Elemzés és monitoring térinformatikai eszközökkel történő támogatása - különös tekintettel a raszter alapú többváltozós térinformatikai elemzések alkalmazására, Természetvédelem és a mezőgazdaság kapcsolatrendszerének vizsgálata

ELÉRHETŐSÉG: Julianna.Skutai@kti.szie.hu, Belenyesi.Marta@kti.szie.hu

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
település- és területrendezési tervek mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szakterületi megalapozása
geodéziai felmérés, tematikus térképezés
térinformatikai alkalmazások
raszter-alapú többváltozós elemzések
internet-alapú interaktív térinformatikai szolgáltatások

PÁLYÁZATOK:

NCA

Régészeti térinformatikai alkalmazás (2010)

EU Kultúra Program

Az európai kultúra megnyilvánulása a mezőgazdasági tájakban, EUCALAND (2008)

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI KAPCSOLATOK a Területi Tervezési és Térinformatikai Tanszék honlapján: www.kti.szie.hu/TTTT/

MEGBÍZÁSOK: Önkormányzatok, Tervező irodák, Kormányzati szervek
EUCALAND (alvállakozóként való részvétel) (2008)