Vadbiológiai és Vadgazdálkodás Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Csányi Sándor, egyetemi tanár, intézetigazgató

ELÉRHETŐSÉG: Csanyi.Sandor@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 6 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő
Asszisztens: 4 fő
PhD hallgató: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése és fejlesztése, Vadgazdálkodási tervezés és modellezés, Biodiverzitási indikátorok, Biodiverzitás leltár, Biodiverzitás állapota és trendje, Konzerváció-biológia, Konfliktuskezelés, Ökoszisztéma-gazdálkodás, Élőhelyek és fajok megőrzése, Vadfajok tér- és időhasználata, Táplálkozásbiológiai vizsgálatok, Természetmegőrzés, Állatökológia, Innovatív vadgazdálkodási technológiák, Helyi közösségek természeti erőforrás-használatának összehangolása, Vadegészségtan, Vadászható vadfajok zárttéri tartásának állategészségügyi vonatkozásai

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
MTA Erdészeti Bizottság, Vadgazdálkodási Albizottság
Országos Vadgazdálkodási Tanács
Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács
Országos Magyar Vadászkamara
Magyar Etológiai Társaság
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Magyar Biológiai Társaság
The Wildlife Society
International Union of Game Biologists
International Wildlife Management Consortium, World Conservation Trust
American Society of Mammalogists
Large Herbivore Network
IUCN/SSC European Sustainable Use Specialist Group

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátóti Botanikus Kert
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kaposvári Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Debreceni Egyetem
Bulgarian Academy of Sciences (Bulgária)
University of Belgrade, Faculty of Biology (Szerbia)
National and Kapodistrian University of Athens (Görögország)
University of Thessaly (Görögország)
Aristotle University of Thessaloniki (Görögország)
Federation of Associations for Hunting and Conservation of the European Union (Belgium)
UNEP REGIONAL OFFICE FOR EUROPE - Interim Secretariat of the Carpathian Convention, UNEP Vienna - ISCC (Ausztria)
WWF Danube Carpathians Programme (Ausztria)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
European Academy of Bolzano/Bozen, Institute for Regional Development and Location Management (Olaszország)
National Forest Administration ROMSILVA (Románia)
Maramures Mountains Nature Park Administration (Románia)
Regional Environmental Protection Agency Sibiu (Románia)
State Nature Conservancy of the Slovak Republic (Szlovákia)
National Forest Centre (Szlovákia)
Piatra Craiului National Park Administration /APNPC/ (Románia)
Országos Magyar Vadászkamara
Országos Magyar Vadászati Védegylet
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
vadgazdálkodási szakértői szolgáltatás
oktatás
térinformatikai fejlesztések/alkalmazások kidolgozása
vadbiológiai és terepbiológiai kutatások
vadgazdálkodási innovatív technológiák
természetvédelmi és vadgazdálkodási célú monitoring rendszerek
vadgazdálkodási célú tervezési rendszerek
populációdinamikai és szaporodásbiológiai vizsgálatok
vadállomány populáció dinamikai modellezése
táplálkozási vizsgálatok
vadon élő állatok tér-idő használatának mérése
zárttéri vadfajok állategészségügyi és állathigiéniai szaktanácsadása

PÁLYÁZATOK:

SEE Transnational Cooperation Programme

Integrált biológiai és táj sokféleség megőrzése a Kárpátokban a fenntartható regionális fejlődés érdekében (2011)

NKTH TÉT

Az aranysakál (Canis aureus L. 1758) állománysűrűségének és táplálkozási szokásainak vizsgálata eltérő élőhelyeken a Pannon régióban (2009)

NFÜ Svájci hozzájárulás

A fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi NATURA 2000 területeken (2012)

NFÜ TÁMOP

Az oktatás és kutatás színvonalának emelése a Szent István Egyetemen. Alprogram: Állati termék-előállítás biztonsága (2011)

MEGBÍZÁSOK:
Vidékfejlesztési Minisztérium, Erdőgazdaságok: Országos Magyar Vadász Kamara, Országos Magyar Vadászati Védegylet, Vadásztársaságok, Aranyfácán Product Kft., Plentyhorn Kft.