Elektronikai Rendszerek Fejlesztése Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Petróczki Károly, egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: Petroczki.Karoly@gek.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Egyetemi docens: 2 fő
Egyetemi adjunktus: 1 fő
Egyetemi tanársegéd: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Ipari folyamatok méréstechnikája, Szilárdsági mérések, Mezőgazdasági őrlemények hővezetési tényezőjének meghatározása, Villanymotorok dinamikus analízise, Élelmiszerek mikrohullámú dielektromos jellemzőinek vizsgálata és alkalmazása a technológiai fejlesztésben és minőségbiztosításban, Fűtött, többhajós, több technológiás fóliaházak néhány fontos, egymásra ható fizikai paraméterének vizsgálata, DC motor terhelésfüggő fordulatszám-szabályozása

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
MTA Agrárműszaki Bizottság
Commission Internationale du Genie Rural

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
HB Mérnöki Iroda Kft.
Furafol Hungary Kft.
Robert Bosch Kft.
BPW-Hungária Kft.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Széchenyi István Egyetem
Óbudai Egyetem
Ege University (Törökország)
Babes-Bolyai University (Románia)
Technical University of Timisoara (Románia)
University of South Bohemia (Csehország)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
elektronikai készülékek, mechanikai mennyiségek villamos mérése
egyes irányítástechnikai feladatok kivitelezése
nyúlásmérő ellenállások alkalmazása

PÁLYÁZATOK:

OTKA

Aprítógépek automatikus vezérlésének őrléskinetikai és energetikai megalapozása (2005)

MEGBÍZÁSOK:
BPW-alvázdeformáció-mérés Németországban, Mérő-, adatgyűjtő rendszer KRONE-bálázó vizsgálatához, Földhő- hasznosítási projekt méréstechnikai kivitelezése, Járműelektronika mechanikai vizsgálatok