Megújuló Forrásokból Származó Motorhajtóanyagok Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Jánosi László, egyetemi tanár, tanszékvezető

ELÉRHETŐSÉG: Janosi.Laszlo@gek.szie.hu, Kalacska.Gabor@gek.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 1 fő
Tudományos munkatárs: 1 fő
Asszisztens: 1 fő
PhD hallgató: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Bioüzemanyagok, Gáznemű bioüzemanyagok, Folyékony bioüzemanyagok, Szilárd bioüzemanyagok

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Gépipari Tudományos Egyesület

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki és Közlekedésmérnöki Kar
Purdue University (USA)
University of Pretoria (Dél-Afrikai Köztársaság)
Brandenburg University of Technology (Németország)
Plantechno S.r.l. (Olaszország)

PÁLYÁZATOK:

NKTH TÉT

Biodízel-termelés és felhasználás a Dél-afrikai bányaiparban (2009)

NKTH TÉT

Energetikai célra használt növényi olajok jellemzőinek összehasonlító vizsgálata (2008)

OTKA

Különböző repcefajtákból előállított biodízel kvalitatív és kvantitatív vizsgálata, különös tekintettel azok energetikai jellemzőire és környezeti hatásaira (2004)