Terepjárás Elméleti és Gyakorlati Megvalósítása Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Laib Lajos, egyetemi tanár

ELÉRHETŐSÉG: Laib.Lajos@gek.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi tanár: 2 fő
Egyetemi docens: 1 fő
Egyetemi adjunktus: 2 fő
Asszisztens: 3 fő
PhD hallgató: 3 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Gépészet, Járművek, Talaj-anyagjellemzők, Dinamikai paraméterek

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Gépipari Tudományos Egyesület
International Society for Terrain-Vehicle Systems

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
MTA Agrártudományi Kutatóintézet, Talajtani és Agrokémiai Intézet
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
katonai járművekkel kapcsolatos kutatásfejlesztés
terepjáró járművekkel kapcsolatos kutatásfejlesztés
közlekedésbiztonság

PÁLYÁZATOK:

NKTH Jedlik

Multidiszciplináris közlekedésbiztonsági rendszer kidolgozása: gépjármű biztonságtechnikai balesetvizsgálati szakmai sztenderdek fejlesztése, verifikálása ütközési kísérletekkel (2009)

OTKA

Egységes talajmechanikai paraméterrendszer kidolgozása terepjáró járművek számára (2004)

MEGBÍZÁSOK:
Járműtechnikai cég, Gépjármű szakértői iroda