MTA-SZIE Növényökológiai Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Nagy Zoltán, egyetemi docens, MTA Doktora

ELÉRHETŐSÉG: Nagy.Zoltan@mkk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Egyetemi docens: 1 fő
Tudományos főmunkatárs: 2 fő
Tudományos segédmunkatárs: 3 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
A vegetáció és a légkör közötti CO2-forgalom vizsgálata. Az ökoszisztéma CO2-forgalom komponenseinek particionálása. Az ökoszisztémák aszállyal szembeni sérülékenysége aszály alatt. A mezőgazdaság adaptációs lehetőségei a klímaváltozás alatt. Az emelt légköri CO2-szint vegetációra gyakorolt hatásainak vizsgálata. Kiszáradás tűrési mechanizmusok vizsgálata.

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁG:
Magyar Biológiai Társaság
Magyar Növényélettani Társaság
Carboeurope IP (FP6 klaszter)
Nitroeurope IP (FP6 klaszter)
ANIMALCHANGE (FP7 klaszter)
COST-ES0903

HOSSZÚTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
Országos Meteorológiai Szolgálat
MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet
Czech Academy of Sciences, Institute of Systems Biology and Ecology (Csehország)
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Applied Botany Research Group (Szlovénia)
French National Institute for Agricultural Research (Franciaország)

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
agroökológiai/mikrometeorológiai mérések
a vegetáció és a légkör közötti CO2 és H2O forgalom vizsgálata
13CO2 koncentrációmérések
bioindikációs vizsgálatok
talajlégzés-mérő rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATOK:

EU FP7

A klímaváltozás hatásának mérséklése és adaptációs lehetőségek integrálása a fenntartható állattenyésztés során, ANIMALCHANGE (2010)

OTKA

Gyepvegetáció CO2 gázcsere komponensei és reflektancia sajátságai közötti kapcsolatok vizsgálata (2008)