Optimalizálás Statikában Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Nagy Gyula, főiskolai tanár, tanszékvezető

ELÉRHETŐSÉG: Nagy.Gyula@ybl.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Főiskolai tanár: 1 fő
Egyetemi adjunktus: 2 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Rúd-csuklószerkezetek merevségének vizsgálata geometriai és gráf-elméleti eszközökkel, Statika