Vizuális Oktatás Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Nagy Gyula, főiskolai tanár, tanszékvezető

ELÉRHETŐSÉG: Nagy.Gyula@ybl.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Főiskolai tanár: 3 fő
Egyetemi adjunktus: 2 fő
Egyetemi tanársegéd: 2 fő
Tudományos munkatárs: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Audiovizuális kommunikáció, E-learning, különös tekintettel az audiovizuális eszközök adatbázisainak létrehozására és azok interneten keresztül történő strukturált lekérdezésére