Nemzetiségek, Kisebbségek Kutatócsoport

KUTATÓCSOPORT-VEZETŐ: Dr. Micheller Magdolna, főiskolai tanár

ELÉRHETŐSÉG: Micheller.Magdolna@gk.szie.hu

A KUTATÓCSOPORTBAN DOLGOZÓK SZÁMA:
Főiskolai tanár: 1 fő
Címzetes főiskolai tanár: 1 fő
Főiskolai docens: 2 fő
PhD hallgató: 1 fő

KUTATÁSI TERÜLETEK:
Nemzetiségek – főleg szlovák, román és német – régen és ma, Kisebbségek régen és ma, A zsidó és a roma világ

IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK:
kutatás-szervezés
kérdőíves felmérés
kutatási jelentés készítése
szakmai segítségnyújtás tudományos diákköri kutatómunka, záró dolgozat elkészítéséhez